دستگاه مخمل پاش دو اپراتور شرکت ایلیاکروم

دستگاه مخمل پاش دو اپراتور شرکت ایلیاکروم

محصول جدید ایلیاکروم دستگاه مخمل پاش قابلیت استفاده دو کاربر همزمان یک برد بسیار قوی با خورجی دوولتاژ همزمان برای استفاده قطعات تیراژ دار

فانتاکروم|دستگاه مخمل پاش|رنگ پاشی|آبکاری فانتاکروم

    تماس با ما