نمایش اطلاعات کالا ابکاری،فانتا کروم،دستگاه فانتاکروم،ایلیاکروم،مخمل پاش


ابکاری،فانتا کروم،دستگاه فانتاکروم،ایلیاکروم،مخمل پاش ابکاری،فانتا کروم،دستگاه فانتاکروم،ایلیاکروم،مخمل پاش مراحل کار با دستگاه هیدروگرافیک فانتاکروم مرحله یک: چاپ فیلم در ابتدای کار بایستی طرح مورد نظر روی فیلم چاپ گردد. سپس این طرح بر روی یک سطح مشخص انتقال می یابد. تمامی طرح ها بایستی با کیفیت بسیار بالا بر روی فیلم چاپ شوند. مرحله دو: کوت ماده اولیه در بخش از کار ماده اولیه بر روی جسم مورد نظر کوت می گردد. مرحله سه: فعال سازی در این قسمت طرح روی سطح آب قرار داه می شود. با این کار فیلم به یک مرتبه حل می گردد و روی سطح آب شناور می شود. مرحله چهار: انتقال جوهر در این مرحله طرح موجود در آب بر روی سطح جسم انتقال داده می شود. جهت دست یابی به این امر اجسام به حالت غوطه ور در آب درمی آیند و برای این کار از یک بازوی فروبنده اتوماتیک استفاده می گردد. بعد از این قسمت طرح مایع به روی سطح جسم غوطه ور درآب منتقل می گردد. مرحله پنج: شست وشو تمامی اجسام غوطه ور توسط ماشین شست و شو اتوماتیک شسته می شوند. شست وشوی طرح تحت حرارت از پیش تعیین شده انجام شده و بر روی نتیجه طرح تاثیرگذار است. مرحله شش: کوتینگ ماده ی شفاف کوتینگ به عنوان ماده ای شفاف بر روی جسم کوت شده و باعث پایداری چاپ می گردد. این کار پس از خشک شدن اجسام بر رویشان انجام می شود.

نظرات کاربران
ثبت نظر
×

پاسخ خود را وارد کنید

ثبت نظر

کاربر عزیز لطفا بعد از بستن پنجره باز شده صفحه خود را بروزرسانی کنید


فانتاکروم

چسب مخمل

هیدروگرافیک

ایلیاکروم

دستگاه هیدروگرافیک

موادورنگ فانتاکروم

دستگاه مخمل پاش

مخمل پاش

پودرمخمل

فانتا کروم

ابکاری فانتاکروم

دستگاه فانتاکروم

خدمات فانتاکروم

فروش دستگاه فانتاکروم

قیمت دستگاه آبکاری فانتاکروم

دستگاه ابکاری فانتاکروم

فانتاکروم چیست

قیمت دستگاه فانتاکروم

آموزش فانتاکروم

خدمات مخمل پاشی

مخمل پاشی خودرو

آموزش مخمل پاشی

مخمل پاشی روی دیوار

چسب مخمل پاشی

قیمت مخمل پاش

قیمت پودر مخمل

اموزش مخمل پاشی

قیمت دستگاه مخمل پاش خانگی

قیمت پودر مخمل

ساخت دستگاه مخمل پاش

دستگاه مخمل پاش روی چوب

اموزش ساخت دستگاه مخمل پاش

قیمت دستگاه فانتاکروم

قیمت دستگاه هیدروگرافیک


© 2019 - برنامه نویسی ردمنت